แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หลวงปู่บุญมา เตชปญฺโญ เมตตาถ่ายรูปกับ พระอาจารย์แจ้ง จกฺกธมฺโม


หลวงปู่บุญมา เตชปญฺโญ ประธานสงฆ์พร้อมเพียง เรียบร้อย และสวยงาม
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


พระสงฆ์หมู่ใหญ่ออกบิณฑบาตร