แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

กฐินสามัคคี

บุญใหญ่วันออกพรรษาของวัดพญากำพุช ได้ถูกกำหนดขึ้นแล้วในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๙ น. จึงขอเชิญชวนพุทธสาสนิกชน ร่วมบุญใหญ่ของวัด โดยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีจัดหารายได้ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถของวัดให้แล้วเสร็จ ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพได้โดยตรงที่ พระอาจารย์แจ้ง จกฺกธมฺโม 081-9456279 ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น