แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพกฐินสามัคคีปี 2557

         ที่มาทอดถวายที่วัดพญากำพุช โดย หม่อมหลวง อาภาวดี เทวกุล ตัวแทน หม่อมราชวงค์ เทพกมล เทวกุล องคมนตรี และคณะนำมาถวาย โดยการเชื่อมบุญของ พล.ร.ท.ณเดโช เกิดชูชื่น (คุ้มนางพญา)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น