แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขอแสดงความยินดีกับ คุณแม่เดียน เดือนขาว รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (อังกฤษ: The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน

 ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ มีอักษรย่อว่า บ.ภ.

 ขอแสดงความยินดียิ่ง กับ คุณแม่เดียน เดือนขาว ที่ประกอบคุณงามความดีและเสียสละ จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น