แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานปฎิบัติธรรมประจำปี่ 5-14 ธ.ค.2559

กิจกรรมงานปฎิบัติธรรมประจำปี่ 5-14 ธ.ค.2559 
ณ.วัดพญากำพุช ม.๒ ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น