แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

หล่อพระใหญ่ ณ ที่ธรณีสงฆ์ วัดบ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น