แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

ร่วมแรงร่วมใจ

พระภิกษุ สามเณร

อุบาสก อุบาสิกา

ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ

พ่อค้า คหบดี 

ศรัทธาญาติโยมบ้านพญากำพุช

ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างอุโบสถสถิตย์ไว้ในพระพุทธศาสนา

ณ.วัดพญากำพุช หมู่2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรีมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะจ๊ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น