แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมบุญ

ญาติโยมร่วมกันเทปูน คานโบสถ์ และ ร่วมบุญบริจาควัสดุ 17-18  มิถุนายน 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น