แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระสงฆ์หมู่ใหญ่ออกบิณฑบาตรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น