แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานปริวาสกรรมที่ วัดป่าพรหมจักร อ.สังขะ จ.สุรินทร์1 ความคิดเห็น: