แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ความปลาบปลื้มของพระอาจารย์ ( ประการที่ ๓ )

นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเป็นเจ้าสำนักที่พักสงฆ์พญากำพุช ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ เริ่มต้นปีนั้น ข้าพเจ้าได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมประจำปี โดยให้บรรดาพระภิกษุได้มีโอกาสประพฤติวุฏฐานวิธีเข้าปริวาสกรรม บรรดาอุบาสก อุบาสิกาได้มีโอกาสบวชเนกขัมมะ ปฎิบัติกันอย่างเข้มข้น นับจากปีนั้นเป็นต้นมา มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมประจำปีของสำนักสงฆ์พญากำพุชเกินกว่า ๑๐๐ รูป/คน ในทุกๆปี ( ปีนี้ ๒๕๕๕ เป็นปีที่ ๑๕ ของการจัด )
  จากการที่ข้าพเจ้า ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมประจำปีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปี ทำให้มีสหธรรมิกหลายท่าน มีทั้งเจ้าอาวาส เจ้าสำนัก ได้มานิมนต์ข้าพเจ้าให้ไปเป็นที่ปรึกษา และให้ข้าพเจ้าช่วยจัดการเรื่องการปฏิบัติธรรมประจำปีขึ้น ณ.วัดและสำนักของท่านเหล่านั้น ซึ่งพอจะยกเป็นตัวอย่างดังนี้คือ.
 ๑. ที่พักสงฆ์พญากำพุช บ้านกำพุช ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
 ๒. วัดทุ่งกร่าง บ้านทุ่งกร่าง ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
 ๓. วัดป่าบ้านพราน ต.แจนแวน อ.สังขะ จ.สุรีนทร์
 ๔. ป่าช้าบ้านคูขาด ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
และยังมีกิจ ที่นิมนต์ให้ไปเป็นที่ปรึกษาแบบเฉพาะกิจอีกจำนวนมากมายหลายแห่งผลจากการที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานเพื่อพระพุทะศาสนาอย่างเข้มแข็ง และจริงจัง ทำให้ได้เห็นความปิติและชื่นอกชื่นใจของผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหลาย และนี่คือความ " ปลื้ม" อย่างที่ ๓ ของข้าพเจ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น