แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันที่ทุกๆคนเตรียมตัว

วันนี้ เป็นวันที่ 22 มิ.ย. 56 แล้ว วันพรุ่งนั้ก็จะได้ฤกษ์พิธีหล่อพระใหญ่ ของวัดพญากำพุช ที่จัดขึ้นโดยคณะสงฆ์วัดพญากำพุช โดยมีพระอาจารย์แจ้ง จกฺกธมฺโม เป็นประธานสงฆ์ ส่วนรูปภาพก็จะได้เริ่มนำมาลงไห้ได้ชมกันในเวลาต่อๆไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น