แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เริ่มพิธี ญาติโยมที่มาร่วมพิธี โรงทาน ทหารและ อ.ส.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น