แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศกัมพูชากับพระครูสถิตธรรมานุวัตรและราชบัณฑิต
23-25 พฤษภาคม 2557


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น