แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ชมรมศิษย์วัดสามพระยา 
นำโดยนายวิเชียร มณีรัตนพันธุ์ 
ได้อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา 
มาปลูกที่วัดพญากำพุช เพื่อให้ชาวบ้านพญากำพุชได้บูชา
เพื่อสั่งสมบุญ และอาศัยร่มโพธิ์หาความสงบร่มเย็นตลอดไป




















ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น