แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอุโบสถ 6 พฤษภาคม 2561

พระมหาเชาวน์ วรเขโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร และ คณะ

ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอุโบสถ

วัดพญากำพุช 

6 พฤษภาคม 2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น