แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพ-จันทรบุรี 24 มิถุนายน 2561

ลูกหลานย่านาคพระโขนง ลูกหลานพญากำพุช
ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี กรุงเทพ-จันทบุรี
เมื่อ 24 มิถุนายน 2561


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น