แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ป้ายยินดีต้อนรับที่โดดเด่น

ชาวอำเภอโป่งน้ำร้อนและชาวบ้านพญากำพุช
ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ ( องคมนตรี ) 
พร้อมคณะด้วยความยินดียิ่งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น