แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ภาพโดยรอบอุโบสถ ในช่วงทำพิธีบวงสรวงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น