แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ก่อนเริ่มพิธี

พระอาจารย์แจ้ง จกฺกธมฺโม
ให้เกียรติถ่ายรูปกับคณะญาติโยม
ก่อนเริ่มพิธีบวงสรวง
ในช่วงเช้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น