แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันเข้าพรรษา ปี ๕๗

ช่วงเช้าเหล่าสาธุชนบ้านพญากำพุชและใกล้เคียงเดินทางมาทำบุญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น