แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พัฒนาวัด

ได้รับความอนุเคราะห์เรื่องกำลังพล เพื่อมาพัฒนาวัดจาก ค่ายเทวาพิทักษ์
เมื่อวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๕๗ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น