แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คุณะครูและนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อน

คุณะครูและนักเรียนโรงเรียนโป่งน้ำร้อน เดินทางมาร่วมในวันอาสฬหบูชา
และถวายเทียนจำนำพรรษา

สาธุ...สาธุ...สาธุ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น