แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติพระอาจารย์แจง จกฺกธมฺโม

พระอาจารย์แจง จกฺกธมฺโม มีนามเดิมว่า แจง  เดือนขาว เกิดบ้านเลขที่ ๕๙ บ้านพราน หมู่ ๔ ตำบลแจนแวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โยมบิดาชื่อ นายพา เดือนขาว โยมมารดาชื่อ นางเดียน เดือนขาว มีพี่น้องรวม ๗ คน คือ
 ๑. นางตุมา เดือนขาว
 ๒. นางปรางค์ ทองอิม
 ๓. นางแพง น้ำเต้าทอง
 ๔. นายแจง เดือนขาว ( พระอาจารย์แจง จกฺกธมฺโม )
 ๕. นางพิขรา เดือนขาว
 ๖. นายบุญทำ เดือนขาว ( พระบุญทำ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านพราน หมู่ ๔ ตำบลแจนแวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ )
 ๗. นางสงำ วุฒิยา
การศึกษาทางโลก
 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านตะโนน ตำบลแจนแวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
 อุปสมบทเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ณ.วัดเทพมงคล บ้านตะโนน ตำบลแจนแวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีท่านพระครูภาวนาประยุต เป็นพระอุปชฌาย์ พระแนน ติสิสวํโส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมก สุจิณฺโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
 ได้สังกัดอยู่ที่วัดเทพมงคลระยะเวลาหนึ่ง โดยศึกษาพระธรรมวินัย จบนักธรรมชั้นตรีในปี พ.ศ.๒๕๒๕ จบนักธรรมชั้นโทในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และจบนักธรรมชั้นเอก ในปี พ.ศ.๒๕๒๗
 ต่อมาได้ย้ายสังกัดมาอยู่ที่วัดทับไทร บ้านทับไทร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และได้จาริกมาพำนักอยู่ที่พักสงฆ์พญากำพุช ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น