แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บนเส้นทางธรรม และการปฏิบัติโดยชอบ

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อพระอาจารย์แจ้ง จกฺกธมฺโม ได้เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าที่พักสงฆ์พญากำพุชแล้ว พระอาจารย์แจ้ง จกฺกธมฺโม ได้ดำริให้มีการจัดงานปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ และปริวาสกรรมเป็นประจำทุกๆปี โดยมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติเป็นจำนวนมาก
 อีกทั้งยังจัดให้มีการทำบุญในวันสำคัญต่างๆ เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ เช่น.
 - วันส่งท้ายปีเก่า / ต้อนรับปีใหม่
 - วันวิสาขบูชา
 - วันมาฆะบูชา
 - วันสงกรานต์ ( ปีใหม่ไทย )
 - วันเข้าพรรษา
 - วันตักบาตรเทโว ( วันออกพรรษา )
 - วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ( วันแม่ )
 - วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( วันพ่อ )
และ ประเพณีลอยกระทง
 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา และบรรยายธรรมมะแก่สาธุชนผู้สนใจ ในทุกวันพระ ตลอดปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น