แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย
แสวงบุญ ณ.ประเทศอินเดีย

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปริวาสกรรมประจำปี

ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้าบ้านคูขาด ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๖ ทุกปี ดำเนินงานโดย พระอาจารย์แจ้ง จกฺกธมฺโม พระอาจารย์บุญมี อารยธมฺโม ร.ก.เจ้าอาวาส พร้อมคณะสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิแดนอริยธรรม ( พระดีที่ไม่ดัง ) โทร.084-5403974 ( สอบถามเส้นทาง )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น